Kvalifikation

Sådan kvalificerer man sig til OL

Kort om kvalifikationskriterierne i de sportsgrene, hvor Danmark forventes at have de bedste muligheder for OL-deltagelse

All for

denmark

DANSKERNES VEJ TIL OL


Bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund (DIF) er olympisk komite i Danmark, og det er DIF's bestyrelse, der officielt udtager atleter, trænere og ledere til OL.

For at blive udtaget som dansk atlet til OL i Paris 2024 skal man have klaret nogle særlige udtagelseskrav. De generelle krav er fastsat af DIF ud fra en beslutning i DIF’s repræsentantskab.

INTERNATIONALE KRAV

Opfyldelse af de internationale udtagelseskrav, der fastsættes af IOC og de internationale specialforbund i fællesskab, er en forudsætning for OL- udtagelse. Alt efter idrætsgren vil den internationale kvalifikation udmøntes i en nationsplads til Danmark (kvalifikation på land) eller personlig kvalifikation (kvalifikation på navn).

NATIONALE KRAV

De nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for de enkelte discipliner vedtages af DIF’s bestyrelse efter indstilling fra DIF’s administration. En indstilling udarbejdes på grundlag af forslag fra specialforbundet og høring af Team Danmark. Processen med fastsættelse af nationale kvalifikationskrav indledes, når de internationale kvalifikationskrav modtages fra IOC.

Der kan ikke fastsættes nationale udtagelseskrav til OL, der er lettere end specialforbundets egne udtagelseskrav for deltagelse i VM i den pågældende disciplin. I idrætsgrene, hvor de internationale krav både indeholder A- og B-krav, fastsættes nationale udtagelseskrav i de enkelte discipliner efter aftale med specialforbundet. Disse krav sættes ikke sværere and A-kravet og ikke lettere end B-kravet.

Efter anmodning fra et specialforbund kan DIF’s bestyrelse i enkelte discipliner fastsætte udtagelseskrav, der er sværere end de internationale. Dette hører til undtagelserne.

KVALIFIKATION

Kvalifikation kan kun ske på grundlag af resultater opnået i konkurrencer på højeste internationale niveau som olympiske kvalifikationskonkurrencer, VM, EM, World Cup og andre nærmere aftalte store internationale konkurrencer. De specifikke konkurrencer og perioder aftales med de enkelte specialforbund på grundlag af den internationale stævnekalender.

UDTAGELSE

Den endelige udtagelse af en atlet eller et hold sker, når de fastsatte kvalifikationskrav er opfyldt. I forbindelse med udtagelsen aftales en forberedelsesplan mellem specialforbundet og Team Danmark. DIF’s bestyrelse foretager den endelige udtagelse af atleter samt trænere og ledere til OL.